Besiktning

Vi tillhandahåller kompetent fackkunskap och certifiering av SBR byggingenjörerna godkänd besiktningsman inom entreprenadbesiktning. Vi har också medlemskap i Entreprenadbesiktningsgruppen hos Svenska Byggingenjörers Riksförbund.

Statusbesiktning är en grundlig besiktning

Statusbesiktning är bra att göra innan renoveringsarbetet påbörjas och då utförs som en okulär besiktning av de byggdelarna som berörs av renoveringen. En statusrapport upprättas med fotobilaga som lämnas över till kunden. Statusbesiktning av fasader, tak och balkonger är extra viktigt för bättre planering och minimerande av kostnader för de byggnadsställningar som behövs.

Vi rekommenderar förbesiktningar, det gynnar alla parter

Förbesiktning av fasader, tak och balkonger skall utföras från befintlig byggnadsställning och entreprenören skall ges möjlighet att avhjälpa eventuella fel innan avetablering och slutbesiktning sker. Förbesiktningar utförs även på de delar av entreprenaden som skall tas i bruk innan slutbesiktning. Detta innefattar exempelvis byggdelar som byggs igen eller blir oåtkomliga vid senare besiktningstillfället, eller om det i övrigt föreligger särskilda skäl.

Slutbesiktningen kräver färdigställd entreprenad

Slutbesiktningen är viktig och äger juridisk tyngd, då bestäms även godkännandet av entreprenaden och överlämningen till byggherren. Viktigt är att att all dokumentation är framme såsom egenkontroller, garantibevis, underhåll och skötsel, kontrollplan, relationshandlingar med mera. Garantitiden börjar löpa dagen efter godkänd slutbesiktning. Slutbesiktning av fasader och balkonger utförs ofta från mark när byggnadsställningen är demonterad och byggarbetsplatsen är avetablerad.

Efterbesiktning efter att eventuella fel blivit avhjälpta

Efterbesiktning kan utföras efter alla andra besiktningar för att säkerställa att avhjälpandet av de eventuellt noterade fel som funnits är utförda på ett korrekt sätt och inga följdskador har uppkommit.

Garantibesiktning, behövs den?

Garantibesiktningen görs ofta innan utgången av den kortaste garantitiden, vilket ofta är två år vid utförandeentreprenader och 5 år vid totalentreprenader. Det är byggherren som skall påkalla en garantibesiktning alternativt överlåter detta till en besiktningsmannen. Görs inte detta, går garantidan ut per automatik vid tidpunkten som står noterad i slutbesiktningsutlåtandet.

Särskild besiktning, vad är det?

Särskild besiktning blir ofta aktuell vid reklamationer. Det utförs på fel påtalade av Besiktningsmannen inom månad 0-6 för väsentliga och oväsentliga fel samt månad 6-18 för väsentliga fel som har upptäckts efter godkänd slutbesiktning. Särskild besiktning kan utföras efter slutbesiktning fram till utgång av 10 års ansvarstiden. Den har en stor rättslig verkan.

Andra typer av besiktningar

Ny slutbesiktning, fortsatt slutbesiktning, kompletterande slutbesiktning, delslutbesiktning, överbesiktning.

Kontakta oss på Sweden Bygg om ni behöver hjälp med besiktning av fasader, källare, balkonger och tak i Göteborg med omnejd.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.