Balkong & terrass

Sweden Bygg utför både totalentreprenader och utförandeentreprenader inom balkongarbeten både när det gäller balkongenovering och nyproduktion av balkonger.

 

Exempel på balkongarbete vi utför:

  • Betongbalkonger
  • Metallbalkonger (stålbalkonger & aluminiumbalkonger)
  • Terrasser
  • Förlängning av balkonger
  • Balkongrenovering

 

Genom vårt hantverkskunnande och yrkesskicklighet av balkongarbeten hjälper vi våra kunder med hela processen från första mötet till färdigt arbete. Ekonomin, underhållet, livslängden, storleken, befintlig väggkonstruktion är några viktiga faktorer som styr projekteringen av balkongarbetet.

Betongbalkonger byggs helt nya till fastigheter som helt saknar balkonger, eller byte ut gamla betongbalkonger mot nya på fastigheter som redan har slitna balkonger. Det är helhetskoncept som omfattar projektering, bygglov och tillstånd, leverans och montage av balkonger. Själva produktionen i praktiken omfattar rivning, formning, armering, gjutning och ytbehandling. 

Metallbalkonger byggs i stål eller aluminium, konstruktionen kan kombineras med andra material såsom plåt, trä, betong och cementskivor. Både val av material och dimensionering av balkonger styrs av fastighetens beskaffenhet, ålder och kundens önskemål.

Terrasser byggs också som helt nya eller de befintliga terrasskonstruktionerna renoveras och anpassas till de nya kraven enligt regelboken. Sweden Bygg har beprövade och stabila lösningar och system för terrasser. Vi kombinerar både noggrannheten och kunskapen för att uppfylla de höga kraven på stabiliteten, tätskikt och plåtarbeten som ställs vid byggnation och renovering av terrasser.

Förlängning av balkonger eller bygga ut befintliga balkonger görs för att skapa extra utrymme då är de för små. I praktiken innebär det att balkongplattan och räcket förstoras med ca 300 – 500 mm på framkant och i vissa fall även på sidorna. Förstoring av balkonger förekommer ofta i samband med balkongrenovering eller fasadrenovering.

Balkongrenovering eller balkongreparation är nödvändigt för att förlänga balkongkonstruktionens livslängd och för att undvika rasrisken och personskador. Betongen i en betongbalkong försvagas med tiden under sin livslängd p.g.a. klorider, koldioxid och föroreningar, detta leder till att stålet i balkongen börjar rosta och därefter orsakar större skador i balkongkonstruktionen. Balkongreparationer kombineras med fördel med någon typ av beläggning eller ytbehandling för att ytterligare förlänga balkongens livslängd.

Betongbalkonger projekteras och utförs ofta för en förväntad livslängd på 50 år. I verkligheten kan detta påverkas av vissa faktorer såsom miljöexponeringen, underhållet och skötseln

 

Kontakta Sweden Bygg om ni behöver hjälp med balkonger och terrasser i Göteborg.

Kontakta oss för fri offert!

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy