Balkong & terrass

Sweden Bygg utför både totalentreprenader och utförandeentreprenader inom balkongarbeten både när det gäller balkongrenovering och nyproduktion av balkonger.

Exempel på balkongarbete vi utför:

  • Nya betongbalkonger (platsgjutna balkonger & prefab balkonger)
  • Nya lätta balkonger (stålbalkonger & aluminiumbalkonger)
  • Balkongrenovering & förlängning av balkonger
  • Renovering av terrasser
  • Renovering av loftgångar
  • Renovering av träbalkonger & altaner

Helhetslösning: Bygglov, projektering och utförande!

Genom vår tekniska utbildning, hantverkskunnande och yrkesskicklighet kring balkongarbeten, hjälper vi våra kunder med hela processen från första mötet till färdigt arbete. Ekonomi, underhåll, livslängd, storlek och befintlig väggkonstruktion är några viktiga faktorer som styr projekteringen av balkongarbetet.

Betongbalkonger

Nya betongbalkonger byggs till fastigheter som saknar balkonger. Vi byter också ut gamla betongbalkonger mot nya på fastigheter som har slitna betongbalkonger. Det är helhetskoncept som omfattar projektering, bygglov och tillstånd, leverans och gjutning av balkonger. Själva balkongproduktionen omfattar rivning, formning, armering, gjutning och ytbehandling samt montering av nya räcken. 

Lätta balkonger

Nya lätta balkonger som oftast byggs av stål. Konstruktionen kan kombineras med andra material såsom aluminium, plåt, trä, betong och cementskivor. Både val av material och dimensionering av lätta balkonger styrs av fastighetens beskaffenhet, ålder och kundens önskemål. Lätta balkonger passar för träfasader, tegelfasader, putsfasader och betongfasader.

Förläng balkongen vid balkongrenovering!

Förlängning av balkonger eller bygga ut befintliga balkonger görs för att skapa extra utrymme. I praktiken innebär det att balkongplattan och räcket ökas i storlek med ca 300 – 500 mm på framkant och i vissa fall även på sidorna. Förstoring av balkonger förekommer ofta i samband med balkongrenovering eller fasadrenovering.

Varför balkongrenovering?

Balkongrenovering eller balkongreparation är nödvändigt för att förlänga balkongkonstruktionens livslängd och för att undvika ras och personskador. Betongen i en betongbalkong försvagas under sin livslängd p.g.a. klorider, koldioxid och föroreningar. Detta leder till att armeringen eller stålbalken börjar rosta och därefter orsakar större skador i balkongkonstruktionen. Balkongreparationer kombineras med fördel med någon typ av ytbeläggning eller ytbehandling för att ytterligare förlänga balkongens livslängd.

Hur länge skall en balkong hålla?

Balkonger projekteras och utförs ofta för en förväntad livslängd på 50 år. I verkligheten kan detta påverkas av vissa specifika faktorer som finns här i Göteborg. Det kan handla om miljöexponeringen, underhållet och skötseln. Balkonger behöver regelbundet ses över med hänsyn till estetik, säkerhet, funktion och livslängd.

Terrasser & altaner

Byggnation av nya terrasser är en bra investering och ökar användningen av uteplatsen. Renovering av terrass blir aktuellt när den befintliga terrasskonstruktionen är skadad. Då renoveras terrassen och anpassas så att den uppfyller de nya kraven enligt regelboken.

Sweden Bygg har beprövade och stabila lösningar och system för terrasser och altaner. Vi kombinerar vår noggrannhet och kunskap för att uppfylla de högt ställda kraven. Det gäller stabilitet, täthet och plåtarbeten och ställs vid byggnation av nya terrasser och altaner samt vid renovering av terrasser.

Träbalkonger

Träbalkonger används framförallt på trähus. Renovering av träbalkonger förekommer oftast på gamla bostadshus med träfasader där träbalkongen är oftast inte tillräcklig skyddade. De utsätts helt enkelt för hård väderexponering. Mögel och fuktskador i trästommen och i intilliggande träfasad förekommer och måste åtgärdas vid renovering av träbalkonger.

För att undvika de omfattande renoveringar av träbalkonger och renoveringar av betongbalkonger, krävs det regelbundna inspektioner. Vid dessa kontrolleras status och behovet av underhåll och reparation.

Några goda referenser på nya balkonger, renovering av balkonger och renovering av terrass hittar ni under fliken referenser.

Kontakta oss på Sweden Bygg om ni behöver hjälp med balkonger & terrasser i Göteborg med omnejd.

Kontakta oss nu för fri offert och konsultation inom balkong och balkongrenovering!

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.