Betong och betongarbeten

Sweden Bygg utför både totalentreprenader och utförandeentreprenader inom betongarbete i Göteborg med omnejd.

Exempel på betongarbete vi utför:

 • Platta på mark
 • Betonggrunder
 • Betongtrappor
 • Betonggolv
 • Betongrenovering eller betongreparationer
 • Renovering av sjöstensfasad & betongfasad
 • Renovering av parkeringshus, P-hus eller parkeringsgarage
 • Renovering av husgrund
 • Sockelrenovering
 • Betonginjektering
 • Sprutbetong

Betongplatta

Platta på mark är den vanligaste grundläggningsformen som förekommer till småhus (oftast 1–2-planshus). Detsamma gäller kommersiella byggnader och industri. Platta på mark utförs av armerad betong som gjuts på byggarbetsplatsen. Värmeisoleringen läggs på undersidan och längs ytterkanterna. Platta på mark skapar en stabil, stark, välisolerad, radon- och fuktsäker grund för huset.

Betonggrunder i form av betongsula, grundmur och plintgrund

Valet mellan dessa betonggrunder styrs av många faktorer. Laster från byggnaden, markförhållanden, kraven på isolering och skydd mot fukt och radon är exempel på dessa.

Betongrenoveringen förlänger konstruktionens hållbarhet och livslängd

Betongrenovering eller betongreparation utförs på gamla betongkonstruktioner där betongen har brutits ned. Detta på grund av påfrestningar som den utsatts för såsom genom klorider, koldioxid och föroreningar. Typ av konstruktioner där betongreparationer kan vara aktuella är betongfasader och betongbalkonger samt betongkonstruktioner inom industri och lantbruk.

Renovering av P-hus och garage

Parkeringshus är ganska belastad konstruktion som utsätts för stora påfrestningar från dubbdäck och vibrationer. En p-hus renovering kan bli dyr om det slarvas med den regelbundna skötseln och underhållsarbetet under en längre tid. En årlig inspektion är att rekommendera för att undvika en oväntad renovering av parkeringshus. Skadorna i betongen kan orsakas av olika faktorer, exempelvis kemiska-, mekaniska- eller frostskador. Sprickorna i betongen och/eller rostangrepp resulterar oftast i renovering av garaget eller parkeringshuset. Det krävs kunskap och erfarenhet vid renovering av p-hus. Dessa renoveringar kräver också en del avspärrningar och omledningar.

Övriga betongarbeten i Göteborg

Betonginjektering kan användas för att stabilisera delar av en betongkonstruktion. Materialet är expanderbetong, eftersom det är krav på total utfyllnad. Betonginjektering kan även vara en bra metod när man behöver täta sprickor och skarvar i betongkonstruktioner. Vid dessa tillfällen används kemiskt bruk och olika typer av epoxi, därför heter den också keminjektering.

Sprutbetong används vid större betongreparationer. Det gäller framför allt tak, väggar, balkongrenovering och loftgångrenovering. Det kan också användas vid förstärkning av tunneltak och väggar. Sprutbetong kan även användas för förstärkning av konstruktioner där åtkomligheten är begränsad, där formningsarbetet är uteslutet.

Livslängd för betong?

Betongkonstruktioner projekteras och utförs för en förväntad livslängd på 20, 50 eller 100 år. Detta beroende på funktion, miljöexponering samt åtkomlighet för inspektion och underhåll.

Under våra 25 år som företag har vi kunnat bygga upp den kunskap som krävs för att kunna bygga och renovera betongkonstruktioner med stor noggrannhet. Detta gäller projekteringsarbetet liksom själva utförandet.

Under fliken referenser kan du titta vidare på projekt vi genomfört genom åren.

Kontakta oss på Sweden Bygg om ni behöver betongare i Göteborg med omnejd.

Kontakta oss nu för fri offert och konsultation inom betongarbete och betongrenovering!

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.