Betong

Sweden Bygg AB i Göteborg utför både totalentreprenader och utförandeentreprenader inom betong, både när det gäller renovering och nyproduktion.

Exempel på betongarbete vi utför:

  • Platta på mark
  • Betonggrunder
  • Betongstomme (väggar, pelare, balkar och bjälklag)
  • Oarmerad betong typ fiberbetong
  • Betongrenovering eller betongreparationer
  • Betonginjektering
  • Sprutbetong

Under vår 25 års erfarenhet har vi kunnat bygga upp den kunskap som krävs för att kunna bygga betongkonstruktioner med stor noggrannhet när det gäller både projekteringsarbetet och själva utförandet.

Platta på mark är den vanligaste grundläggningsformen som förekommer till småhus (oftast 1–2 planshus), kommersiella byggnader och inom industri. Platta på mark utförs av armerad betong som gjuts på byggarbetsplatsen. Värmeisoleringen läggs på undersidan och längs ytterkanterna. Platta på mark skapar en stabil, stark, välisolerad, radon- och fuktsäker grund för huset.

Betonggrunder kan vara i form av betongsula, grundmur och plintgrund. Valet mellan dessa betonggrunder styrs av många faktorer såsom laster från byggnaden, markförhållanden, kraven på isolering och skydd mot fukt och radon.

Betongstomme av platsgjutet utförande är ett beprövat byggnadssystem med väldigt bra egenskaper såsom ljudisolering, fuktbeständighet och brandsäkerhet. Platsgjuten betongstomme används oftast vid ny produktion av mindre hus och vid renovering eller komplettering av gamla hus.

Oarmerad betong används ofta om inte armeringsjärn behövs för bärigheten i betongkonstruktionen. Oarmeradbetong kan blandas med fibrer såsom stål eller plast för att vara extra hållbar och undgår krympsprickor

Betongrenovering eller betongreparationer utförs på gamla betongkonstruktioner där betongen har brutits ner på grund av påfrestningar som den utsatts för såsom klorider, koldioxid och föroreningar. Betongrenoveringen förlänger konstruktionens hållbarhet och livslängd. Typ av konstruktioner där betongreparationer kan vara aktuella är fasader och balkonger samt betong i industri och lantbruk

Betonginjektering kan användas för att stabilisera grundmurar. Materialet är expanderbetong eftersom det är krav på total utfyllnad. Betonginjektering kan även vara en bra metod för att täta sprickor i betongkonstruktioner och då används kemiskt bruk och olika typer av epoxi, därför heter den också keminjektering

Sprutbetong används för större betongreparationer framförallt tak och väggar samt vid förstärkning av tunneltak och väggar. Sprutbetong kan även användas för förstärkning av konstruktioner där åtkomligheten är begränsad och där formningsarbetet är uteslutet

Betongkonstruktioner projekteras och utförs för en förväntad livslängder 20, 50 och 100 år beroende på funktion, miljöexponering, åtkomlighet för inspektion och underhåll

 

Kontakta Sweden Bygg om ni behöver hjälp inom betong i Göteborg.

Kontakta oss för fri offert!

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy