Fasadrenovering

Sweden Bygg utför både totalentreprenader och utförandeentreprenader inom fasadrenovering i Göteborg med omnejd.

Exempel på fasadrenoveringar vi utför:

  • Renovering av putsfasader
  • Renovering av tegelfasader
  • Renovering av betongfasade
  • Renovering av träfasader

25 års erfarenhet av fasadrenoveringar

I över 25 år har vi samlat på oss värdefull erfarenhet och kompetens inom fasadrenovering. Som kund drar du nytta av detta genom hela processen då vet vi hur vi ska effektivisera och genomföra fasadrenoveringen så att det blir bra. 

En fasadrenovering kan omfatta allt från mindre fasadlagningar till att riva och montera en helt ny fasad. Ofta så krävs det byggnadsställningar vid en fasadrenovering därför är det viktigt att bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren undersöker behovet av takrenovering, fönsterrenovering och balkongrenovering. Detta för att inte bekosta ny ställningsbyggnation inom kommande 5 årsperiod. 

Renovering av putsfasader – Sweden Bygg är certifierade inom CWF/CWF-P

Renovering av putsfasader lika som andra fasadrenoveringar kräver undersökning av befintligt material så att den nya putsfasaden har rätt material, struktur och kulörer. Putsrenovering behöver kunniga gedigna hantverkare. Sweden Bygg är certifierad fasadentreprenör CWF och CWF-P vilket innebär att vi har gått utbildningar för ett professionellt arbetsutförande. Putsfirmor har skyldighet att utföra arbeten enligt leverantörens kvalitetssäkringsprogram. När arbetet utförs på rätt sätt kommer putsfasaden få en lång livslängd.

Renovering av tegelfasad

Renovering av tegelfasader som kan kallas också för tegelrenovering, är vanligt förekommande fasadrenovering. Inför renovering av tegelfasad är det viktigt att undersöka befintligt murbruk och tegelsten så att det blir rätt val av murbruk, tegelsten, struktur på tegelfog. Att fylla i tegelfogen ordentligt med bruk och vattna tegelfasaden före och efter tegelfogning är några av de viktiga faktorerna i ett lyckat tegelrenoverings arbete. Om du vill undvika svårupptäckt okunskap, slarv och fusk vid renovering av tegelfasader så kontakta oss på Sweden Bygg. Vi har erfarenhet och är en kunnig fasadentreprenör med många referensprojekt.

Renovering av Betongfasad

Renovering av betongfasader är mer komplicerade jämfört med fasadrenovering av annat material. Betongfasader innehåller ofta armering som behöver rengöras och behandlas noggrant innan själva betonglagningen utförs. Vid renovering av betongfasader är det viktigt att ta hänsyn till den ursprungliga karaktärens olika delar. Det innebär att vi kontrollerar  materialet, strukturen och färgen för att ha så bra slutresultat på den renoverade betongfasaden som möjligt. Att renovera betongfasader kräver kunskap och god kännedom om dagens normer och godkända metoder. 

Kostnaden varierar

Vad kostar en fasadrenovering i Göteborg? Hur långtid tar en fasadrenovering i Göteborg? Svaren styrs av fasadens storlek, arbetets omfattning, vädret och skicket på den befintliga fasaden. 

Hur störande är en fasadrenovering? Det kan vara allt från helt tysta arbete typ mindre lagningar och bättringar till större störningar typ rivning och borrning. De störande arbeten kan minimeras genom att använda korrekta metoder och maskiner.

Hur länge håller en fasadrenovering i Göteborg? Generellt kan man säga att en fasad som har pågått en tegelrenovering eller putsrenovering eller betongrenovering skall hålla betydligt längre än fasader med annat material typ trä eller fasadskivor. En fungerande skötsel och underhåll skjuter fram behovet av fasadrenovering.

Hur vet man när man behöver renovera sin fasad?

När och varför ska man utföra fasadrenovering? När det framträder tecken på skador såsom fuktskador på fasader och ytterväggar, sprickor i fasaden eller så kallade släpp i fasaden. Om fastighetsägaren inte har undersökt fasadens kondition eller inte har någon underhållsplan, då är det viktigt att göra det så fort som möjligt. Kontakta Sweden Bygg för fri konsultation eller offert.

Välj en firma med erfarenhet och certifikat

Det är viktigt att anlita utbildade och certifierade fasadföretag med erfarenhet och referensprojekt med nöjda kunder. Att välja rätt system och material samt följa leverantörens anvisningar är också viktiga faktorer i ett fasadrenoveringsprojekt.

Bygglov kan krävas

Om fasadrenoveringen resulterar i fasadändring dvs. byte av material eller utseende, är det bygglovspliktig. Du måste ansöka om bygglov innan renoveringen av fasad kan påbörjas. ROT avdrag gäller vid fasadrenovering därför är det bra att tänka på detta när det gäller villaägare.
Under fliken referenser kan du titta vidare på projekt vi genomfört för att få en känsla av vår verksamhet.

Kontakta oss på Sweden Bygg om ni behöver hjälp med fasadrenovering i Göteborg med omnejd.

Kontakta oss nu för fri offert och konsultation inom fasadrenovering!

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.