Fuktspärr för Murverk

Sweden Bygg erbjuder en modern och beprövad metod för att skydda byggnader mot kapillärt stigande fukt genom eftermontering av mekanisk horisontalspärr i murverk.

 

Exempel på murverk med fuktproblem:

 • Tegel
 • Natursten
 • Lättbetong
 • Murblock
 • Betong och armerad betong

 

Tekniken togs fram år 1996 av företaget Prinz Deutschland och används sedan dess i de flesta EU länderna. Nu finns den även i Sverige där vi Sweden Bygg är auktoriserad entreprenör och återförsäljare över hela landet.

Torrläggning av murverk genom sågning blir av allt större betydelse inom byggnadsrenoveringar. Det är möjligt att skapa en fullständig tätning mot stigande fukt om arbetet utförs på ett fackmannamässigt sätt.

Det är mycket viktigt att torrlägga fuktigt murverk vid energirenovering av bostäder eftersom byggnadens värmeledningsförmåga till stor del beror på materialets fuktighetsgrad. Ett fuktigt murverk blir ojämnt och dåligt isolerat mot värme och kyla.

Fuktigt murverk bakom en enstegstätad fasad kan skada byggnadskonstruktionen genom bildning av mögel/hussvamp och leda till en dålig inomhusmiljö, eftersom den naturliga diffusionen hindras av den tätade fasaden. Detta kan leda till sämre boendemiljö.

 

Fukt i byggnader kan bero på olika orsaker, som till exempel:

 • Direkt inverkan från vatten på grund av defekta tak, stuprör, vattenledningar eller vattenstänk.
 • Kondensbildning och blockeringar på grund av dålig ventilation eller felkonstruktion.
 • Kapillärt stigande fukt i murverk på grund av att det saknas (eller har bristfällig) horisontalspärr. Detta kräver en särskilt noggrann behandling.

 

Sweden Bygg löser problemet genom:

 • Först lokaliseras eventuella dolda ledningar i murverk för att undvika skador.
 • Sågsnitt utförs med en kedjesåg sektionsvis igenom hela murens tjocklek.
 • Sågsnittet rengörs från smuts och bruksrester.
 • Kapillärt vattentätt spärrskikt av glasfiberarmerad plast eller HD-polyetylen skiva placeras i sågsnittet.
 • Murverkskilar slås in i snittet. Detta garanterar murverkets statiska stabilitet.
 • Fogen tätas med bruk och det resterande hålrummet fylls med ett krympfritt åldringshärdat bruk.

 

Kapillärt stigande fukt har nu ingen chans att skada murverket och byggnaden längre.

 

Mer detaljerad information hittar ni nedan.

www.prinz24.com

Videoklipp

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy