Murning

Sweden Bygg utför både totalentreprenader och utförandeentreprenader inom murning både när det gäller renovering och nyproduktion.

Exempel på murningsarbete vi utför:

  • Murning med lecablock eller murblock
  • Tegelfasader & tegelmurning
  • Tegelrenovering och tegelomfogning
  • Renovering av kallmurar
  • Renovering av grundmurar
  • Restaurering

Våra murare älskar att arbeta med murslev och ser på murningen som hantverk med stor yrkesskicklighet. Genom våra utbildningar och certifieringar följer vi upp den ständiga utvecklingen och förändringen inom byggteknik, material, lagar och krav för murkonstruktioner.

Murning med lecablock eller murblock är ett väletablerat och beprövat murningsmetod för grundmurar, källarväggar, ytterväggar och innerväggar. Lecablock är mycket tålig för fukt och frost. En lecavägg har mindre kostnad och kortare utförandetid jämfört med tegelvägg vilket gör att denna typ av murkonstruktioner är väldigt populär framförallt inom byggnation av bostäder, skolor och idrottshall. Lecablock eller murblock finns även i form av isolerade block som används mest på ytterväggar och källarväggar.

Murning med tegel kräver mer förkunskap än murning med lecablock. Tegelmurar är den äldsta konstruktionen för skorstenar, grundmurar, källarväggar, ytterväggar och innerväggar. Tegelmurar är väldigt populärt fasadmaterial även nu förtiden. Skalmur av tegelsten är fristående yttermur som förankras med kramlor i den bakomliggande bärande väggkonstruktionen med fördel att skapa ett ventilerat väderskydd för husets ytterväggar. Tegelmurar rekommenderas över marknivå och då läggs det fuktspärr mellan sockel och tegelmur. Murarna brukar säga ”tegel är alla tiders byggmaterial”.

Tegelrenovering och tegelomfogning syftar till att underhålla tegelmurar och tegelfasader på äldre byggnader med skadade och urlakade material. Tegelrenoveringen består av byte av skadade tegelstenar mot nya, tegelbalkar över öppningar kontrolleras och byts vid behov, kontroll av kramlor görs och eventuellt extra kramlor monteras. Tegelomfogningen innebär att tegelfogen fräsas bort till ett viss djup och fylls igen med nytt bruk. Görs inte dessa då riskerar tegelfasaden att rasa utan förvarning. En hel del höga flerfamiljshus från miljonprogrammet är ett bra exempel på fastigheter som omfattas av tegelrenovering och tegelomfogning.

Renovering av kallmurar är ett speciellt arbete och förekommer i vissa gamla byggnader. Kallmuren består ofta av natursten som är staplade på varandra utan bruk mellan stenarna. Grundmurar i form av kallmurar förekommer i de gamla bostadshusen och får sättningar under åren som måste renoveras och förstärkas för att kunna bära de tunga lasterna från husbyggnaden. Arbetet omfattar rensning av fogen mellan naturstenarna och därefter injekteras lämpligt bruk som fyller i hållen och otätheterna i kallmuren, på detta sättet muren stabiliseras och livslängden förlängs.

Restaurering av tegelfasader på kulturfastigheter kräver kompetens och kärlek. Det är ett speciellt arbete att hantera de gamla klassiska materialen för att återskapa den ursprungliga karaktären på huset. Restaureringen omfattar ofta murning med speciella formtegel med annorlunda dimensioner och utseende. Många gamla formtegel går inte att få tag i därför är det formning, gjutning och betsning är det enda alternativet. Det är inspirerande att bidra till bevarandet av fina kulturbyggnader

 

Kontakta Sweden Bygg om ni behöver murare i Göteborg.

Kontakta oss för fri offert!

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.