Murning

Sweden Bygg utför både totalentreprenader och utförandeentreprenader inom murning både när det gäller renovering och nyproduktion.

Exempel på murningsarbete vi utför:

  • Murning med lecablock eller murblock
  • Murning med tegel
  • Tegelrenovering och omfogning
  • Renovering av kallmurar
  • Restaurering

 

Våra murare älskar att arbeta med murslev och ser på murningen som hantverk med stor yrkesskicklighet. Genom våra utbildningar och certifieringar följer vi upp den ständiga utvecklingen och förändringen inom byggteknik, material, lagar och krav för murkonstruktioner.

Murning med lecablock eller murblock är ett väletablerat och beprövat murningsmetod för grundmurar, källarväggar, ytterväggar och innerväggar. Lecablock är mycket tålig för fukt och frost. En lecavägg har mindre kostnad och kortare utförandetid jämfört med tegelvägg vilket gör att denna typ av murkonstruktioner är väldigt populär framförallt inom byggnation av bostäder, skolor och idrottshall. Lecablock eller murblock finns även i form av isolerade block som används mest på ytterväggar och källarväggar.

Murning med tegel kräver mer förkunskap än murning med lecablock. Tegelmurar är den äldsta konstruktionen för skorstenar, grundmurar, källarväggar, ytterväggar och innerväggar. Tegelmurar är väldigt populärt fasadmaterial även nu förtiden. Skalmur av tegelsten är fristående yttermur som förankras med kramlor i den bakomliggande bärande väggkonstruktionen med fördel att skapa ett ventilerat väderskydd för husets ytterväggar. Tegelmurar rekommenderas över marknivå och då läggs det fuktspärr mellan sockel och tegelmur. Murarna brukar säga ”tegel är alla tiders byggmaterial”.

Tegelrenovering och omfogning syftar till att underhålla tegelmurar och tegelfasader på äldre byggnader med skadade och urlakade material. Tegelrenoveringen består av byte av skadade tegelstenar mot nya, tegelbalkar över öppningar kontrolleras och byts vid behov, kontroll av kramlor görs och eventuellt extra kramlor monteras. Omfogningen innebär att tegelfogen fräsas bort till ett viss djup och fylls igen med nytt bruk. Görs inte dessa då riskerar tegelfasaden att rasa utan förvarning. En hel del höga flerfamiljshus från miljonprogrammet är ett bra exempel på fastigheter som omfattas av tegelrenovering och omfogning.

Renovering av kallmurar är ett speciellt arbete och förekommer i vissa gamla byggnader. Kallmuren består ofta av natursten som är staplade på varandra utan bruk mellan stenarna. Grundmurar i form av kallmurar förekommer i de gamla bostadshusen och får sättningar under åren som måste renoveras och förstärkas för att kunna bära de tunga lasterna från husbyggnaden. Arbetet omfattar rensning av fogen mellan naturstenarna och därefter injekteras lämpligt bruk som fyller i hållen och otätheterna i kallmuren, på detta sättet muren stabiliseras och livslängden förlängs.

Restaurering av tegelfasader på kulturfastigheter kräver kompetens och kärlek. Det är ett speciellt arbete att hantera de gamla klassiska materialen för att återskapa den ursprungliga karaktären på huset. Restaureringen omfattar ofta murning med speciella formtegel med annorlunda dimensioner och utseende. Många gamla formtegel går inte att få tag i därför är det formning, gjutning och betsning är det enda alternativet. Det är inspirerande att bidra till bevarandet av fina kulturbyggnader

 

Kontakta Sweden Bygg om ni behöver murare i Göteborg.

Kontakta oss för fri offert!

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy