Putsning

Sweden Bygg utför både totalentreprenader och utförandeentreprenader inom putsning både när det gäller renovering och nyproduktion.

 

Exempel på putsarbete vi utför:

  • Tjockputs
  • Tunnputs
  • Ventilerat putssystem
  • Slamning
  • Stuckaturarbeten
  • Invändig puts
  • Fasadrenovering

 

Vi har både utbildningen och kunskapen i att välja och montera olika fasadsystem med kvalité och minimalt underhåll, viktigt att det valda putssystemet uppfyller de ställda kraven på funktion och estetik. Sweden Bygg är Certifierade Fasadentreprenör CWF vilket ger kunden trygghet på att vi kommer att uppnå höga kvalitetsmål.

Tjockputs är puts med en totaltjocklek mellan 9 och 25 mm. Putsen tillsammans med isoleringen blir en öppen och motståndskraftig enhet. Tjockputs utförs både med och utan isolering. Tjockputs är ett tryggt system som skapar energisnåla och beständiga fasader, kan monteras på underlag av olika material. Tjockputssystemet är obrännbart och lämpliga sig för alla typer av byggnader. Tjockputs med isolering består av fästelement, armeringsnät, mineralull och puts, som bildar tillsammans ett högeffektivt skydd mot väder, brand, buller, mekaniska belastningar och mikroorganismer.

Tunnputs är puts med en totaltjocklek på 8 mm. Tunnputs utförs både med och utan isolering. Putssystemet är ett lättarbetat fasadsystem med mineralisk eller organisk puts på mineralull. Ytskiktet är av hydrofoberande puts dvs den släpper inte genom vatten som kommer utifrån och den är fortfarande diffusionsöppen. Tunnputs med isolering består av fästelement, nät, mineralull och puts. Sockelsystem är ofta ett tunnputssystem.

Ventilerat putssystem består av reglar av olika material som monteras direkt på ett fuktsäkert och stabilt underlag. En cementskiva har funktion som putsbärare i ett ventilerat putssystem. Ytterskiktet blir själva putsen som kan fås i olika strukturer och kulörer. Ett ventilerat putssystem kan utföras både med och utan isolering. Det yttre skalet i putssystemet håller den bakomliggande konstruktionen torr därför är ett ventilerat fasadsystem det mest användbara och tillfrågade putssystemet för trästommar nu förtiden. Det är lämpligt även för stomme av andra material såsom betong, tegel och puts. 

Slamning är en ytbehandling i form av ett tunt mineraliskt bruk som läggs på ytan. Slamman är vattentät men diffusionsöppen och har mycket högt motstånd mot koldioxid. Slamningen utförs ofta på ytor av puts, murverk och betong. Slamning är ett relativt billigt alternativ för att få ett nytt liv med bevarande av den gamla stilen på huset.

Stuckaturarbeten är en del olika komplicerade arbete för att skapa skulpturala detaljer i fasader på gamla kulturbyggnader.

Invändig puts är ett vanligt putssystem av gipsputs, traditionellbruk med kalk eller kalk och cement. Putsen kan läggas på underlag av olika material. Invändig putsen skapar ett vackert utseende på husets innerväggar och tak. Den färdiga putsade ytan kommer att kunna andas och kan behandlas eller lämnas utan behandling.

 

Ring Sweden Bygg om ni behöver putsare samt fasadreovering i Göteborg.

Kontakta oss för fri offert!

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy